Develop natural shading

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Develop natural shading

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Create and facilitate access to large areas of natural shade, under trees. If the pastures do not have sufficient shade, it is better to keep the cows in the building during the day. In the long term, reinforce the hedges and trees in the perimeter close to the buildings for the animals.