Implementation of animal shelters

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Implementation of animal shelters

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Providing sufficient shade for animals located outside during heatwave periods is essential. In the absence of trees or sufficient hedges, the breeder can install permanent or mobile shelters to be moved from plot to plot (example of the Ovifresh system developed for ewes).