Improve thermal comfort

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Improve thermal comfort

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The reinforcement of the natural ventilation in the livestock buildings is necessary during heat waves more frequent and longer than before. This improvement can be envisaged in different ways depending on the configuration of the buildings and will seek to make the air circulate more: opening of doors, sections of walls, etc