Quality watering

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Quality watering

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Offer good quality, fresh water as needed during heatwave periods. A dairy cow can drink from 150 liters (T = 25 ° C) to 200 liters (T = 30 ° C) of water per day, mainly after milking and within half an hour after meals.