Adaptation of the grazing time

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows

Meetme kirjeldus

Shift the grazing time into the night time when it is cooler outside

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

During very hot periods, the temperature outside is so high that during the day it can be cooler in the barn than on the pasture. The animals prefer to stay in the barn. During the night, the conditions on the pasture will be more comfortable for the animals. This increases the need of organization.