Adapted animal transport times

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows, pigs

Meetme kirjeldus

Transport of the animals only in the cooler morning or evening hours to avoid heat stress

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

In addition to the direct benefit for the animals themselves, reduced stress can also affect the quality of meat from animals for slaughter and thus the meat price.