Improving the barn cooling system

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Pigs

Meetme kirjeldus

Improve the cooling system to reduce the barn temperature 3°C under the outside temperature

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

To reduce the barn temperature under the outside temperature, cooling systems have to be implemented. Possible measures e.g.: air intake from the north side/from ground level, air intake along an irrigated brick wall, high pressure system with nebulisation. Cool barn temperatures reduce the ammonia emissions. Additional energy / water costs and xternal advice are necessary.