Natural shading of the barn

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
All animals

Meetme kirjeldus

Planting trees around the barn to protect the barn from heat with natural shade

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The cooling effect by planting trees around the barn is only visible once the trees are big enough for efficient cooling. This cooling doesn`t cost energy, the trees store CO2 and offer a habitat for a lot of animals. Furthermore the transpiration of the trees create a positive microclimate.