Use of cooling elements (ventilators) in the barn

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows

Meetme kirjeldus

Reduced heat stress through additional ventilators

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

During heat periods the animals suffer from heat stress. Ventilators help the cows to cool down,to increase the animal comfort, to keep them healthy and to keep the milk production stable. Some investments are needed and the ventilators need additional energy. This is preferable with renewable energy (GHG would become neutral). Advice is probably needed to implement this measure.