Jahutussüsteemide kasutamine loomakasvatushoonetes

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Kõik

Meetme kirjeldus

Ventilaatorite ja/või veepihustite ostmine ja paigaldamine loomakasvatushoonetesse, et vältida loomadel kuumastressi teket.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Kõrge temperatuuri/niiskuse indeks võib eriti intensiivtootmise piimakarja puhul mõjutada piimatoodangut ja kvaliteeti, suremust, reproduktiivtervist ning vastuvõtlikkust haigustele