Varugeneraatori soetamine

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Tuul / Torm
Kõik
Üleujutus / Tugevad sajud

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Kõik

Meetme kirjeldus

Piisava võimsusega varugeneraatori soetamine, paigaldamine ja hooldamine.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Loomade heaolu, tervis ja jõudlus on tagatud, kui äärmuslike tormide korral tekivad elektrikatkestused. Varugeneraatori soetamiseks ja hoolduseks on vajalikud lisakulutused.