Karjatervise programmi koostamine ja kasutamine

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
Kõik

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Kõik

Meetme kirjeldus

Praktiliste meetmete plaan, mille eesmärk on ennetada haigusi ning suurendada loomade üldist heaolu ja tervist.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Parandatakse loomade heaolu, tervist ja jõudlust. Nõuab teatud kulusid materjalidele ja konkreetsete meetmete rakendamiseks. Vajalik on veterinaarne nõustamine ja pidev seire.