Looduslike või tehislike varjualuste kasutamine karjamaadel

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi
Üleujutus / Tugevad sajud

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Karjatatavad loomad

Meetme kirjeldus

Looduslike ja/või tehislike varjualuste rajamine karjamaadele.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Paraneb loomade heaolu, tervis ja jõudlusnäitajad. Varjualuste rajamisega kaasnevad majanduslikud kulud.