Bioturvalisuse meetmete täiendamine

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
Kõik
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Kõik

Meetme kirjeldus

Meetmed, mille kaudu hoitakse ära patogeenide sissetoomine karja, mis võiks mõjutada karja tervist ja heaolu

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Parandatakse loomade heaolu, tervist ja jõudlust. Nõuab teatud kulusid materjalidele ja konkreetsete meetmete rakendamiseks.