Animal density in buildings

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Spring and summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy

Meetme kirjeldus

Reduce animal density for increasing animal comfort during heat waves

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

When animal density in buildings is reduced, the thermal comfort increases. This can be only achieved when there is enough place for reducing density and therefore may be limited in some cases.