Water sprays for cooling animals

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy

Meetme kirjeldus

Water sprayers for decreasing animals' body temperature

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Water sprayers have been tried in warmer areas with success. It entails a litte investment but higher consumption of water and energy