Contractualization of forage areas

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Contractualization of forage areas

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The contractualization of fodder surfaces can make it possible to secure a supply of fodder from outside the farm in order to meet the needs of the animals without suffering the high costs of supply during periods of fodder deficits.