Corn straw

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Corn straw

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Corn straw can be an alternative to saving hay and litter traditionally made from cereal straw. This compensation is particularly important during periods of drought, making it possible to foresee the autonomy of the farm and not to depend on external purchases to ensure fodder needs.