Drought tolerant forage species

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Drought tolerant forage species

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Certain forage species have good aptitudes in drought conditions: alfalfa, trefoil, tall fescue, cocksfoot, etc.). Incorporating a species with such characteristics should be encouraged in areas regularly affected by forage deficits.