Dynamic grazing

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Dynamic grazing

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Dynamic grazing enables early grassing of animals (compatible with the climatic trend), optimizes the grass produced and reduces waste.