Forage hedges

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Forage hedges

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Woody trees are a potential untapped summer forage resource (black locust, ash, white mulberry, elm, etc.). Their valuation within the fodder system can therefore make it possible to take over from "classic" fodder resources during periods of deficits in summer.