Grazing calendar

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Grazing calendar

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The grazing calendar or planning is an essential management tool for optimizing the valuation of pasture.