Multi-species grasslands

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Multi-species grasslands

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The implementation of multi-species meadows is a solution to consider in order to gain fodder autonomy. These meadows combining several grasses and legumes are more resistant to climatic stress and require little or no nitrogen input. Rich in proteins, they also make it possible to limit the purchase of nitrogen concentrates for animal feed.