Promote semi-natural spaces

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Promote semi-natural spaces

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The undergrowth areas constitute areas of interest for the animals during the summer periods (sylvopastoralism) by providing access to a fodder resource in a period of summer shortage. Shading trees benefits animals as well as grass, which stays green longer there than in a meadow in full sun.