Safety stock

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Build up a stock of security fodder

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

During a climatic year favorable to the creation of fodder stocks, be able to build up a security stock to compensate for the fodder deficit of a more unfavorable year. This assumes that the farmer has storage areas greater than his annual need.