Farming cooperation

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows

Meetme kirjeldus

Fodder/manure or grassland cooperation with farms who have different types of grassland (wet/dry) or forage grass

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The possibility to get forage from a cooperating farm, possibly through the exchange for organic manure, increases the yield stability. It is therefore possible to avoid a lack of forage and the buying of expensive forage when the yields are low.