Grassland management

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows

Meetme kirjeldus

Planning the cutting and grazing times properly to react to varying weather and growing conditions

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Through the lengthening of the vegetation period and a higher risk for drought in summer and extreme weather events, there is a need to adapt the grassland management. The efficiency of the grassland can be increased by adapting the cutting and grazing times of the different grassland plots. It has positive effects on the fodder quality and therefore on the animal production and health.