Legumes in grassland

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer
Põud
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows

Meetme kirjeldus

Integration of legumes in grassland

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

A diverse grassland is more stable than grassland with a high share of grass. Especially legumes, such as alfalfa are more drought tolerant than grass. It is important to have fields with different grassland compostions so the risk for yield losses is spread. Furthermore, diverse grassland increases the fodder value for the animals, stores N in the soil, improves the soil structure and the biodiversity on the field and reduces N2O emissions.