Use of agricultural information services and professional advisor

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows

Meetme kirjeldus

To cope with climate change,diverse external agricultural information services are used

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The advice for sustainable adaptation measures ideally has positive synergy effects (e.g. lower GHG emissions, improved soil infiltration, stabilised yields). At the same time, the farmer has to have a good understanding of his own production system and observe it well. External advice is necessary.