Suure niiskusesisaldusega teravilja konserveerimine loomasöödaks

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Sügis
Üleujutus / Tugevad sajud
Suvi

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Kõik

Meetme kirjeldus

Niiske teravilja konserveerimine kas bioloogiliste või happeliste silokindlustuslisanditega

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Võimaldab koristada saaki, vähendades vihmase koristamisperioodiga seotud probleeme. Väheneb energiakulu, kuna vilja pole vaja kuivatada.