Maaparandussüsteemide uuendamine ja rajamine

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kevad
Üleujutus / Tugevad sajud
Sügis

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Kõik

Meetme kirjeldus

Maaparandussüsteemide uuendamine, rajamine ja pidev hooldamine põllumajandusmaa viljelusväärtuse suurendamiseks.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Maaparandussüsteemide paigaldamine on väga kallis, kuid pikemas perspektiivis on investeeringutel väga positiivne mõju kogu tootmissüsteemile. Süsteemide hooldamine on pikaajaline protsess.