Söödareservide ja -hoidlate mahu suurendamine

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Kevad
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Kõik

Meetme kirjeldus

Mitmesuguste koresöötade valmistamine ja säilitamine, et tagada loomadele piisav söödakogus pikematel põuaperioodidel.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Tagab loomade heaolu, tervise ja jõudluse ka põuaperioodil. Vajalikud on lisakulutused söödahoidlate laiendamiseks ja/või suurema söödakoguse säilitamiseks.