Erinevate söödakultuuride kasvatamine

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Kevad
Põud
Suvi

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Kõik

Meetme kirjeldus

Erinevate söödakultuure kasvatamine ja erinevate söötade (hein, rohusilo, maisisilo jt) valmistamine.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Söödadefitsiidi suurem sagedus tähendab farmis söödatootmise kindlustamist. Seega on oluline kasvatada erinevaid söödakultuure ja valmistada erinevaid söötasid (hein, rohusilo, maisisilo jt).