Diversification of tree species and increase of intraespecific diversification

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Extensive livestock systems

Meetme kirjeldus

More species than oaks more adapted to climate change scenarios can be introduced. Oaks more adaptated can be planted to increase genetic resourses in "dehesas"

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

This measure can increase the avalaibility of food in summer if palatable species are chosen.