Native seeds sowing for pasture improvement.

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Extensive livestock systems

Meetme kirjeldus

Quality improvement of pasture can be achieved through sowing with native legumes seeds. Livestock grazing is necessary to decrease the competence of grasses, and to spread legumes seeds.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

A more covered soil increases its capacity of water filter and capture. A soil with more legumes decrease the nitrogen lixiviation. This measure involves an economic investement.