Regeneration of trees in agroforestry systems

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Extensive livestock systems

Meetme kirjeldus

Protection of new trees from cattle or reforestation with Spanish holm oak Quercus ilex .

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Regeneration of trees in agroforestry systems are considered as an expensive measure by farmers because it has been done by traditional reforestation with high costs of plants and materials for protection of new trees from animals. Other  systemas are avalailbe for natural regenerations as summer exclusion of cattle or natural proteciont with thorny plants as hawthorns.