Adapt diet

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Adapt diet

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Limit rapid starch, prevent slower forms (maize, sorghum). Provide digestible cellulose thanks to beet pulps and / or bran. Increase salt and potassium intake (lick blocks). Supplementation with antioxidants and live yeasts will help the ruminal function.