Livestock rating

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Livestock rating

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

A more adequate level of livestock rating (number of animals per ha of forage area) between production possibility and annual need can be a lever for certain farms whose stocking would be too high. More frequent climatic hazards penalize the production capacity of the farm and must therefore offer a safety margin.