Sell animals

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Animals

Meetme kirjeldus

Sell animals

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Several levers are enivsageable in the event of recurring difficulties in meeting the farm's fodder needs: anticipating reforms, not fattening, delegating heifer rearing in the event of tight stocks, rationing heifers in winter (growth compensation).