Adaptation of the feed ration

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows

Meetme kirjeldus

Increasing the energy content in the feed ration and feeding high digestible roughage

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

During heat periods, the animals have a higher need of energy to cool down. To satisfy the need, the feed ration should be more energetic without having too little fibre. The adaptation of the feed has to be done step by step. During heat periods, the roughage should have the best quality.