Adaptation of the feeding time

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows

Meetme kirjeldus

Shifting the feeding time to the cooler night time, feeding two times a day

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

During hot days, the fodder intake of the animals is reduced. When the temperatures decrease at the end of the day, the animals increase their fodder intake. To avoid the fodder going bad due to the high temperatures, it should be offered two times a day (not only once). The work load increases with this.