Mineral and other feed additives

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows

Meetme kirjeldus

A higher share of mineral feed (+20%) balances the loss of minerals caused by a high perspiration during hot periods

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Increased mineral feed intake ensures that the animals' metabolism is maintained even during heat periods. Yeast additives can increase the digestibility of the feed. Rumen buffers prevent acidosis due to a lower basic feed intake. Healthy animals are efficient and reduce veterinary and medication costs.