Optimized hygiene

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
All

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows, pigs

Meetme kirjeldus

Optimised hygiene in the barn, the pasture and in the feeding and drinking area reduces the extension of (new) pathogens

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Due to higher temperatures (new) warmth loving pathogens such as salmonellae, E.coli and parasites on the pasture are spreading faster. An optimized hygiene supports healthy and productive animals. This reduces the need for the veterinarian and for medicine.