Passive barn cooling

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy cows, pigs

Meetme kirjeldus

Reduced heat stress by passive cooling e.g. open roofs/side walls, free ventilated pent roof, floor cooling

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

By using passive ventilation in the barn, the use of energy intensive systems such as ventilators can be reduced. Technical advice may be necessary. Cooler temperatures reduce ammonia emissions and can significantly support the animal welfare and the animal health.