Karjatamiskoormuse muutmine vastavalt rohu kasvu intensiivsusele

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi
Põud
Kevad

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Karjatatavad loomad

Meetme kirjeldus

Karjatamiskoormuse muutmine sõltuvalt rohu kasvu- ja taastumiskiirusest.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Rohu kasvu aeglustumine põuaperioodidel, suurenenud ülekarjatamise oht. Söödavarude kasutamine või loomade arvu vähendamine.