Rotational grazing management plan

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Kevad
Põud
Suvi

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Karjatatavad loomad

Meetme kirjeldus

Rotatsioonilise karjatamise puhul on rohumaa jaotatud kopliteks, kus loomi hoitakse lühikese aja jooksul.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Rotatsiooniline karjatamine on positiivne mullaviljakusele ja rohutagavara tagamisele. Suurendab rohu saagikust põuaperioodidel.