Genetic improvement for greater thermotolerance

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
All

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Dairy

Meetme kirjeldus

Selecting genetics for obtaining more resistant animals

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Several papers show that within Frissian breed (the most dominantin the sector), there are animals more adapted to thermal stress