Rotational grazing management plan

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Extensive livestock systems

Meetme kirjeldus

Design of rotational management plan based on recovery time of grasslands.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Rotational grazing managament plans in semiarid context have been demostrated very possitive because it impact on soil and grassland production. Even though, it is a "new" granzing managment tecnique for most of farmers. Because of this, the main constraint for its implementation is the lack of knowledge at farm level and the scarcity of farms which are already implementing.