Trashumance

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
Summer

Tootmissüsteem

LOOMAKASVATUS
Extensive livestock systems

Meetme kirjeldus

A seasonal movement of people with their livestock between fixed summer and winter pastures. This movement allows pasture to recovery and reduce the purchase of concentrates in summer.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Administrative limitations and avalibility of summer grasslands in the north of Spain are the main constraints for this measures.