Jätkusuutlikud kohanemismeetmed

Lisaks pakutud neljale peamisele haavatavuse valdkonnale on kohanemismeetmeid võimalik rakendada ka muude valdkondade kaudu. Nendeks on saagikindlustuse, toodete turustusskeemide või isegi praeguse kliimapoliitika võimaluste kasutamine. Ambitsioonika kohanemisstrateegia rakendamine peab seetõttu olema ka nendele võimalustele avatud.​